AngularJS

AngularJS pozwala nam oraganizować dane tak aby pokazywały się tylko wtedy kiedy spełniają określone kryteria. Robi to poprzez coś o nazwie Filters (pol. Filtry). Można ich użyć aby modyfikować, ograniczać lub formatować dane pochodzące z naszych modeli.

Filtry mogą być stosowane w szablonach:

{{ zmienna | nazwa_filtru:argument:...:argumentN }} {{ zmienna | uppercase }}

bądź bezpośrednio w kodzie przy użyciu usługi $filter:

.controller 'Controller', ($filter) -> myFilter = $filter 'nazwa_filtru' myFilter zmienna, argument, argumentN # przykład: .controller 'Controller', ($scope, $filter) -> uppercaseFilter = $filter 'uppercase' $scope.text = uppercaseFilter 'Ala ma kota' .controller('Controller', function($filter) { var myFilter = $filter('nazwa_filtru'); myFilter(zmienna, argument, argumentN); }) // przykład: .controller('Controller', function($scope, $filter) { var uppercaseFilter = $filter('uppercase'); $scope.text = uppercaseFilter('Ala ma kota'); })

To dobry moment aby przedyskutować z mentorem w jakiej sytuacji używa się poszczególnych rozwiązań.

Wbudowane filtry

{{ string | lowercase }} - zamienia tekst na małe litery
{{ string | uppercase }} - zamienia tekst na duże litery
{{ number | number:fractionSize }} - formatuje liczbę
{{ number | currency:symbol }} - formatuje liczbę jako walutę
{{ value | date:format }} - formatuje datę za pomocą wzorca, np. yyyy-MM-> dd
{{ value | json }} - serializuje wartość do formatu JSON
{{ list | limitTo:n }} - zwraca pierwszych n elementów listy
{{ list | filter:expression:comparator }} - filtruje listę zwracając elementy spełniające podane wyrażenie
{{ list | orderBy:expression:reverse }} - sortuje tablicę wg podanego wyrażenia

Zadanie dla Ciebie:

 • Za pomocą filtra ogranicz liczbę wyświetlanych elementów do 5
 • Wyświetl wszystkie tytuły utworów drukowanymi literami
 • Pytania?

Sortowanie i filtrowanie list

Zamiast filtrować/sortować dane bezpośrednio na poziomie modelu możemy na podstawie danych z formularza przetwarzać je po stronie widoku za pomocą filtrów. Do tego celu wykorzystajmy pole wyszukiwania oraz filtry limitTo, filter i orderBy.

Zadanie dla Ciebie:

 • Zmniejsz liczbę widocznych rezultatów do pięciu.
 • Zaimplementuj filtrowanie wyświetlanych albumów, artystów i utworów tak, aby widoczne były tylko te, które w nazwie mają wyszukiwaną frazę
 • Dodaj sortowanie wg nazwy albumu, artysty, utworu
 • Pytania?

Własne filtry

Budowanie własnych filtrów jest dość proste, rejestrujemy je poprzez metodę modułu .filter(name, filterFactory). Pierwszy argument metody filter to nazwa naszego filtra, drugi to funkcja. Ta funkcja musi zwracać inną funkcję, która jest tak naprawdę zawartością naszego filtra. Zwracana funkcja musi przyjmować jak pierwszy parametr input czyli dane przekazane do filtra oraz może przyjmować dodatkowe parametry konfiguracyjne.

angular.module('app') .filter 'name', -> (input, arg1, arg2) -> 'modified input' angular.module('app') .filter('name', function() { return function(input, arg1, arg2) { return 'modified input'; }; });

Zadanie dla Ciebie:

 • Zaimplementuj filtr duration, który zamieni czas trwania utworów w ms na tekst w formacie m:ss,
  np. 188226 -> '3:08'
 • Pytania?

Struktura

Kod najlepiej jest umieścić w pliku src/filters/duration.js.

Efekt

Filters Efekt